Oferta

Oferta firmy Polcargo Group jest skierowana do wszystkich Klientów zainteresowanych auditowaniem i certyfikacją Systemów Zarządzania. Dysponując wysoko wykwalifikowanym personelem oraz doświadczonymi konsultantami oferujemy Państwu usługę certyfikacji Systemów Zarządzania. Dodatkowo Polcargo Group świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Nasza wieloletnia praktyka i obecność na rynku kontroli towarów gwarantuje naszym Klientom, iż certyfikaty przyznawane przez POLCARGO GROUP będą rzetelnym oraz bezstronnym dowodem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasi auditorzy posiadają doświadczenie w auditowaniu firm przemysłu budowlanego, produkcyjnego, motoryzacyjnego, chemicznego, administracji państwowej oraz innych branż.

Nasze usługi odnoszą się do następujących systemów:

 • Systemy Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001,
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000,
 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg wymagań HACCP, GHP, GMP, GAP,
 • Systemy Zintegrowane – połączenie dwóch lub więcej systemów podstawowych.

Certyfikacja Systemów Zarządzania jest jednym ze sposobów zapewnienia, że certyfikowana organizacja jest w stanie dostarczyć wyroby lub usługi spełniające wyspecyfikowane wymagania. Dowodem spełnienia wymogów określonej normy lub innego dokumentu normatywnego jest Certyfikat Systemu Zarządzania.

Gwarantujemy:

 • Rzetelną ocenę opartą o wiedzę i tradycję,
 • Bezstronność, odpowiedzialność i poufność,
 • Kompetentny i doświadczony personel,
 • Krótki termin realizacji,
 • Przystępne ceny.

Zyski Klientów:

 • Zrozumienie procesów zachodzących w organizacji,
 • Prestiż związany z przyznaniem certyfikatu,
 • Gwarancja rzetelności dla Państwa partnerów handlowych,
 • Zapobieganie wszelkim niezgodnościom, i ich weryfikacja,
 • Skuteczne wskazanie obszarów wymagających podjęcia działań korygujących.

Pliki do pobrania: