O Firmie

W 2019 roku obchodziliśmy uroczyście 70-lecie działalności, jesteśmy bowiem razem z innymi firmami POLCARGO GROUP działającymi na rynku, kontynuatorem – istniejącego od 1949 r. – państwowego przedsiębiorstwa POLCARGO.

W 1990 roku nastąpił przełom – podział przedsiębiorstwa w imię modnej wtedy idei „małe jest piękne i lepsze”. W efekcie powstało 11 samodzielnych jednostek, które przeszły prywatyzację drogą spółek pracowniczych. Wychodząc jednak z założenia, że w jedności siła, a wcześniejszy pomysł rozczłonkowania tej firmy przez Ministerstwo na kilkanaście mniejszych nie należał do najlepszych, szczególnie przy konfrontacji z dużymi, mocnymi przedsiębiorstwami zagranicznymi z Unii Europejskiej. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz wzmocnienia firm Polcargo w kraju.

Z inicjatywy ośmiu spółek powstało w 1994 roku Polcargo Group. W następnych latach nastąpiła dalsza konsolidacja i w efekcie aktualnie w ramach Polcargo Group działają cztery spółki :  Polcargo Medyka, Polcargo GdańskPolcargo Gliwice i Polcargo Łódź.

Od roku 2020 Prezesem Zarządu POLCARGO GROUP jest  Mieczysław Kuźmiński, również Prezes Zarządu POLCARGO-Medyka Sp. z o.o.

Stawiamy do dyspozycji naszych klientów ponad 70-letnie doświadczenie firmy POLCARGO, wiedzę oraz umiejętności naszych auditorów, inspektorów i ekspertów, oferujemy usługi na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski włączając Rosję i państwa nadbałtyckie. Przy ich realizacji współpracujemy z grupą firm POLCARGO w Polsce, korzystamy z sieci przedstawicielstw i korespondentów na całym świecie.

Niewątpliwie w ugruntowaniu pozycji firm pomaga także uznana marka.
Znak towarowy POLCARGO został opatentowany w Polsce i kilku krajach europejskich. Jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych: ASTM, FOSFA.

Wieloletnia działalność firm POLCARGO w ramach spółki „POLCARGO GROUP”, to także wykorzystanie szans powstających w nowych warunkach gospodarczych.

Rzetelność i odpowiedzialność w biznesie przestrzegane przez wiele pokoleń pracowników POLCARGO, wyznaczają także zasady obecnego działania Spółek działających pod wspólną nazwą „POLCARGO GROUP”.

Oferta

Oferta firmy Polcargo Group jest skierowana do wszystkich Klientów zainteresowanych auditowaniem i certyfikacją Systemów Zarządzania. Dysponując wysoko wykwalifikowanym personelem oraz doświadczonymi konsultantami oferujemy Państwu usługę certyfikacji Systemów Zarządzania. Dodatkowo Polcargo Group świadczy usługi doradcze i szkoleniowe. Nasza wieloletnia praktyka i obecność na rynku kontroli towarów gwarantuje naszym Klientom, iż certyfikaty przyznawane przez POLCARGO GROUP będą rzetelnym oraz bezstronnym dowodem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasi auditorzy posiadają doświadczenie w auditowaniu firm przemysłu budowlanego, produkcyjnego, motoryzacyjnego, chemicznego, administracji państwowej oraz innych branż.

Nasze usługi odnoszą się do następujących systemów:

 • Systemy Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001,
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN ISO 22000,
 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wg wymagań HACCP, GHP, GMP, GAP,
 • Systemy Zintegrowane – połączenie dwóch lub więcej systemów podstawowych.

Certyfikacja Systemów Zarządzania jest jednym ze sposobów zapewnienia, że certyfikowana organizacja jest w stanie dostarczyć wyroby lub usługi spełniające wyspecyfikowane wymagania. Dowodem spełnienia wymogów określonej normy lub innego dokumentu normatywnego jest Certyfikat Systemu Zarządzania.

Gwarantujemy:

 • Rzetelną ocenę opartą o wiedzę i tradycję,
 • Bezstronność, odpowiedzialność i poufność,
 • Kompetentny i doświadczony personel,
 • Krótki termin realizacji,
 • Przystępne ceny.

Zyski Klientów:

 • Zrozumienie procesów zachodzących w organizacji,
 • Prestiż związany z przyznaniem certyfikatu,
 • Gwarancja rzetelności dla Państwa partnerów handlowych,
 • Zapobieganie wszelkim niezgodnościom, i ich weryfikacja,
 • Skuteczne wskazanie obszarów wymagających podjęcia działań korygujących.

Pliki do pobrania:

Udziałowcy

Z inicjatywy ośmiu spółek w 1994 roku powstało Polcargo Group. W następnych latach nastąpiła dalsza konsolidacja i w efekcie aktualnie w ramach Polcargo Group działają cztery spółki :  Polcargo Medyka, Polcargo Gdańsk,  Polcargo Gliwice i Polcargo Łódź.

POLCARGO – MEDYKA
RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM  Sp. z o.o.

37-732 Medyka 161
tel: (+48 16) 671-53-81
tel: (+48 16) 671-55-16
tel/fax: (+48 16) 671-53-82
www.polcargo-medyka.pl
polcargo@polcargo-medyka.pl

POLCARGO RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW Sp. z o.o.
80-547 Gdańsk
ul. Władysława IV 13 B
tel: (+48 58) 343-10-91
tel/fax: (+48 58) 343-10-93
www.polcargo.gda.pl
biuro@polcargo.gda.pl

POLCARGO GLIWICE Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 13
skr.poczt.203
tel: (+48 32) 231-88-18, (+48 32) 231-07-36
fax: (+48 32) 238-22-53, (+48 32) 231-37-28,
www.polcargo.com.pl, lub www.polcargo.gliwice.pl
office@polcargo.com.pl, lub office@polcargo.gliwice.pl

POLCARGO Sp. z o.o.
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
tel: (+48 42) 633-61-61
tel.fax: (+48 42) 633-83-84
polcargo@xl.wp.pl

Polityka jakości

POLCARGO GROUP Spółka z o.o. jako jednostka certyfikująca prowadzi politykę mającą na celu zapewnienie jak najwyższej jakości usług oraz spełnienie wyspecyfikowanych wymagań Klientów wraz z pozyskaniem i utrzymaniem ich zaufania.

Zasady prowadzenia certyfikacji udostępnione są bez ograniczeń, a wszyscy Klienci traktowani są jednakowo, bez żadnych preferencji. Całokształt działalności POLCARGO GROUP w zakresie certyfikacji jest prowadzony w oparciu o wymagania polskiej normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 – „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1: Wymagania”. 

POLCARGO GROUP ma ustanowiony i utrzymywany System Zarządzania opisany w Księdze Jakości oraz dokumentach związanych.

Realizacja polityki jakości POLCARGO GROUP jako jednostki certyfikującej jest możliwa dzięki zapewnieniu kompetencji, rzetelności, otwartości, bezstronności i zachowania poufności wszystkich pracowników odpowiedzialnych za proces certyfikacji systemów jakości.

Deklarowana polityka jakości POLCARGO GROUP jako jednostki certyfikującej jest realizowana poprzez ścisłą współpracę kierownictwa z personelem i Klientami, a zaangażowanie całego personelu w utrzymanie i udoskonalenie systemu jakości jest gwarancją wysokiego poziomu usług związanych z prowadzeniem certyfikacji.

W celu realizacji przyjętej polityki jakości wprowadza się do stosowania niniejszą Księgę Jakości określającą struktury organizacyjne, podział obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień oraz zasady i procedury dotyczące certyfikacji. Ponadto prowadzona jest ciągła kontrola funkcjonowania systemu zarządzania oraz jakości certyfikacji, a w przypadkach koniecznych podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze, mające na celu usprawnienie i doskonalenie systemu. 

Kontakt

POLCARGO GROUP Sp. z o.o.

37-732 Medyka 161

Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000185947
NIP 586-10-34-090

mobile: +48 515 790 586
tel: +48 58 621-68-19

e-mail: certyfikacja@polcargo-group.pl (polcargo.certyfikacja@beep.pl)
e-mail: biuro@polcargo-group.pl (polcargo.group@beep.pl)