Udziałowcy

Z inicjatywy ośmiu spółek w 1994 roku powstało Polcargo Group. W następnych latach nastąpiła dalsza konsolidacja i w efekcie aktualnie w ramach Polcargo Group działają cztery spółki :  Polcargo Medyka, Polcargo Gdańsk,  Polcargo Gliwice i Polcargo Łódź.

POLCARGO – MEDYKA
RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM  Sp. z o.o.

37-732 Medyka 161
tel: (+48 16) 671-53-81
tel: (+48 16) 671-55-16
tel/fax: (+48 16) 671-53-82
www.polcargo-medyka.pl
polcargo@polcargo-medyka.pl

POLCARGO RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW Sp. z o.o.
80-547 Gdańsk
ul. Władysława IV 13 B
tel: (+48 58) 343-10-91
tel/fax: (+48 58) 343-10-93
www.polcargo.gda.pl
biuro@polcargo.gda.pl

POLCARGO GLIWICE Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Zwycięstwa 13
skr.poczt.203
tel: (+48 32) 231-88-18, (+48 32) 231-07-36
fax: (+48 32) 238-22-53, (+48 32) 231-37-28,
www.polcargo.com.pl, lub www.polcargo.gliwice.pl
office@polcargo.com.pl, lub office@polcargo.gliwice.pl

POLCARGO Sp. z o.o.
90-212 Łódź
ul. Sterlinga 27/29
tel: (+48 42) 633-61-61
tel.fax: (+48 42) 633-83-84
polcargo@xl.wp.pl