W ubiegłym roku obchodziliśmy uroczyście 60-lecie działalności, jesteśmy bowiem razem z innymi firmami POLCARGO GROUP działającymi na rynku, kontynuatorem – istniejącego od 1949 r. – państwowego przedsiębiorstwa POLCARGO.

W 1990 roku nastąpił przełom - podział przedsiębiorstwa w imię modnej wtedy idei „małe jest piękne i lepsze”. W efekcie powstało 11 samodzielnych jednostek, które przeszły prywatyzację drogą spółek pracowniczych. Wychodząc jednak z założenia, że w jedności siła, a wcześniejszy pomysł rozczłonkowania tej firmy przez Ministerstwo na kilkanaście mniejszych nie należał do najlepszych, szczególnie przy konfrontacji z dużymi, mocnymi przedsiębiorstwami zagranicznymi z Unii Europejskiej. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz wzmocnienia firm Polcargo w kraju.

Z inicjatywy ośmiu spółek powstało w 1994 roku Polcargo Group. W następnych latach nastąpiła dalsza konsolidacja i w efekcie aktualnie w ramach Polcargo Group działają cztery spółki : Polcargo Gdańsk, Polcargo Medyka, Polcargo Gliwice i Polcargo Łódź.

Od samego początku istnienia Polcargo Group Prezesem Zarządu jest Andrzej Rogoziński a V-ce Prezesem Sławomir Władyko – również Prezes i V-ce Prezes Polcargo Gdańsk.
Stawiamy do dyspozycji naszych klientów ponad 60-letnie doświadczenie firmy POLCARGO, wiedzę oraz umiejętności naszych kontrolerów i ekspertów, oferujemy im kontrole na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski włączając Rosję i państwa nadbałtyckie. Przy realizacji współpracujemy z grupą firm POLCARGO w Polsce, korzystamy z sieci przedstawicielstw i korespondentów na całym świecie.
Niewątpliwie w ugruntowaniu pozycji firm pomaga także uznana marka.
Znak towarowy POLCARGO został opatentowany w Polsce i kilku krajach europejskich. Jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych: ASTM, FOSFA a także Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie.

Wieloletnia działalność firm Polcargo w ramach spółki „Polcargo Group”, to także wykorzystanie szans powstających w nowych warunkach gospodarczych.

Rzetelność i odpowiedzialność w biznesie przestrzegane przez wiele pokoleń pracowników Polcargo, wyznaczają także zasady obecnego działania Spółek działających pod wspólną nazwą „POLCARGO GROUP”.