POLCARGO GROUP Ltd.

81-963 Gdynia
ul. Żeromskiego 32

Sąd Rej. Gdańsk-Północ w Gdańsku, KRS 0000185947
NIP 586-10-34-090 

tel: (+48 58) 620-79-41
fax: (+48 58) 621-68-19 

e-mail: polcargo.certyfikacja@beep.pl
e-mail: polcargo.group@beep.pl